16 października 2018

Wybory samorządowe

Nasz program zawiera szereg proponowanych rozwiązań, które naszym zdaniem poprawią jakość życia mieszkańców Rzeszowa i przyczynią się do jego dynamicznego rozwoju.

Skupiliśmy się na kilku kluczowych obszarach, które wpłyną m.in. na bezpieczeństwo, usprawnią miejską komunikację, rozwiążą problem z planem zagospodarowania przestrzennego, a także pokażą, w którym kierunku planujemy prowadzić politykę lokalną.

Cały program jest podzielony na kilka sekcji, które ułatwią zapoznanie się z jego treścią.

Wiele z poniższych propozycji jest uzależnionych od stanu miejskich finansów, natomiast od początku kadencji będziemy dążyć do optymalizacji budżetu, szukania oszczędności i ograniczenia zbędnych wydatków, aby docelowo móc zrealizować przedstawione postulaty.

 

NOWA JAKOŚĆ POLITYKI MIEJSKIEJ

– Jawność i przejrzystość funkcjonowania władz lokalnych
– Zrównoważony budżet i zakaz zadłużania miasta
– Zwiększenie roli Rady Miasta i Rad Osiedli
– Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi
– Transmisja wideo z obrad Rady Miasta

NOWA JAKOŚĆ POLITYKI MIEJSKIEJ

– Jawność i przejrzystość funkcjonowania władz lokalnych
– Zrównoważony budżet i zakaz zadłużania miasta
– Zwiększenie roli Rady Miasta i Rad Osiedli
– Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi
– Transmisja wideo z obrad Rady Miasta

MIASTO DLA WSZYSTKICH

– Wieloletni plan zagospodarowania przestrzennego
– Nowe żłobki i przedszkola
– Zadaszenia dla placów zabaw
– Likwidacja barier architektonicznych
– Klub Seniora na każdym osiedlu
– Kino plenerowe, osiedlowe wiaty grillowe

PRZYJAZNE MIASTO

– Usprawniona komunikacja miejska
– Darmowe parkingi dla mieszkańców Rzeszowa
– Nowe schronisko dla zwierząt
– Place zabaw dla psów
– Rozbudowa infrastruktury rowerowej
– Plac dla food trucków

BEZPIECZNY RZESZÓW

– Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego
– Doświetlenie miasta
– Defibrylatory AED w kluczowych miejscach
– Drugie ujęcie wody pitnej w Rzeszowie
– Czyste i zdrowe powietrze

RZESZÓW PRZYSZŁOŚCI

– Szeroka współpraca międzynarodowa
– Kompleksowa oferta turystyczna
– Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
– Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy Resovii
– Wsparcie lokalnych klubów sportowych i wspieranie niedocenianych dyscyplin
– Zagospodarowanie rzeszowskich Bulwarów i ochrona zieleni wysokiej w mieście

SMART CITY

– Bezpłatny i szybki dostęp do Internetu
– e-Administracja
– Miejska aplikacja mobilna – Twój głos ma znaczenie
– Inteligentne zarządzanie ruchem
– Innowacyjne rozwiązania – ławki solarne
– Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych na minuty

CZYSTE POWIETRZE

– Dążenie do korzystnej finansowo dla mieszkańca
– Taryfy smogowe korzystne dla mieszkańców
– Zwiększenie ilości czujników jakości powietrza
– Innowacyjne narzędzia filtracji CO2
– Rozwój programu elektromobilności

TAK DLA TORU WYŚCIGOWEGO W RZESZOWIE